Reklamacni rad

Firma
Ing. Václav Popp
602 268 407


↓ AKTUALITY ↓


PŘIJMEME ŘIDIČE


BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA VYKOUPENÉ KOVY


REKLAMAČNÍ ŘÁD


Reklamační řád

Reklamační řád pevných paliv firmy Ing. Václav Popp, Břasy 1
1. reklamace se řídí obchodním zákonem
2. na pevná paliva poskytujeme záruku 6 měsíců
3. kvalitu paliv garantují výrobci paliv dle katalogů jakostních znaků
4. reklamaci paliv a služeb naší firmy přebírá pověřený pracovník telefonem, osobně, faxem nebo přes e-mail
5. reklamaci vyřizujeme osobním jednáním na místě dodávky do pěti kalendářních dnů
6. u pevných paliv jsou dva druhy závad a) vady zjevné: neodpovíddající zrnitost, sortiment, záměna druhu, nadsítné, podsítné, prach, hmotnost – vlhkost b) vady zjevné řešíme na místě – uložení paliva c) vady skryté: výhřevnost, popel, sirnatost, nesoudržnost, nedodržení jakostních znaků d) vady skryté řešíme přes laboratní zkoušky odebrného vzorku paliv ukončené protokolem laboratoře, v případě dodržení termínů výrobce do jednoho měsíce
7. při uznání reklamace poskytujeme adekvátní slevy z ceny paliva nebo palivo na vlastní náklady odvezeme a nahradíme je novou sosávkou paliva
8. vady na poskytnutých službách řešíme ihned s naším zaměstnancem, který nekvalitní služby provedl. Poškozeným odběratelům poskytujeme adekvátní slevu za nekvalitní práci našeho zaměstnance.
9. reklamace evidujeme po celou dobu působnosti naší firmy
10. reklamace vyřizujeme písemnou formou – faxem, e-mailem nebo telefonickou domluvou.